FONDER

REGIONINVESTS 
STARTUPFOND

För vem?

Investeringar sker i gotländska startups kopplade till Science Park Gotlands inkubatorprogram.

Vad krävs?

Vid investeringsbeslut beaktas följande områden:
– Skalbarhet
– Unikitet/Innovationshöjd
– Team
– Internationell potential
– Jämställdhet, integration och miljömässig hållbarhet
– Bolagets mål och plan framåt samt hur kapitalet ska användas.

Investeringsbelopp

300 tkr – 1 mkr

ENGAGEMANGstid

Maximalt 5 – 7 år

AVTAL

Standardavtal används.

Exit

Exitfrågan skall vara diskuterad innan investering sker.

Startupfonden är finansierad av Länsförsäkringar Gotland och Region Gotland.

REGIONINVESTS
TILLVÄXTFOND

För vem?

Investeringar sker i små och medelstora bolag med huvudsaklig verksamhet på Gotland. 

Vad krävs?

Bolag med ett tydligt tillväxtfokus, relevant kompetens och en plan som kan visa hur bolaget ska nå framtida lönsamhet.

Investeringsbelopp

200 tkr – 5 mkr

Engagemangstid

Vanligtvis 3 – 7 år

Ägarandel

RegionInvests investeringar görs som minoritetsdelägande, med maximal ägarandel om 49%.

AVTAL

Standardavtal används.

Exit

Exitfrågan skall vara diskuterad innan investering sker.

SÅ GÅR DET TILL:

01.

Ta kontakt med investerings-ansvarig och skicka över din pitch-deck/affärsplan.

02.

Efter bedömning av investerings-ansvarig avgörs om bolaget går vidare i processen.

03.

Presentation för RegionInvest Gotlands styrelse.

04.

Beslut om investering tas. Avtal och formalia i det fall du beviljas investering. 

05.

Jobba på!

06.

Exit.

INVESTERINGAR

Brogas AB
Pajse Teknikutveckling AB

TIDIGARE INVESTERINGAR:

KONTAKTA OSS

Julius bengtsson
investeringsansvarig

julius.bengtsson@scienceparkgotland.se 073-231 79 31

Styrelse

 Styrelseordförande:

Oskar Lindehejd Marknadschef Gotlands Energi & VD Gotlands Elförsäljning

Ledamöter

Carina Hammander VD GotlandsResor

Henrik Stangel VD Länsförsäkringar Gotland

Elisabeth Kalkhäll Diplomerad coach och affärsutvecklare Kalkhäll AB