Omvandlar öns restprodukter och avfall till värdefull energi.