Integritetspolicy

RegionInvest Gotland följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, och det är RegionInvest Gotland 802419-6050 som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter
RegionInvest Gotland utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vanligaste anledningarna till att vi har information om dig är att du  bokat ett möte med oss eller har någon annan form av avtal med oss. RegionInvest Gotland värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter. Endast våra personuppgiftsbiträden, som tillhandahåller våra informationssystem, har tillgång till dina uppgifter.

Användning av cookies
Vi använder oss av cookies vid besök på vår hemsida (www.regioninvest.se). Cookies används som ett hjälpmedel för dig så att du enkelt kan hitta rätt information och anpassa ditt besök efter individuella önskemål. Du kan avvisa cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss på info@regioninvest.se för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.